Západočeská univerzita v Plzni

Vzniku univerzity předcházely dvě starší vysokoškolské instituce – Vysoká škola strojní a elektrotechnická a Pedagogická fakulta v Plzni. Vysoká škola strojní a elektrotechnická vznikla v roce 1949 jako pobočka Českého vysokého učení technického v Praze. Dne 27. června 1950 byla z plzeňské VŠSE vytvořena oddělená fakulta v čele s děkanem a fakultní radou, aby z ní 1. října 1953 vznikla samostatná vysoká škola, řízená rektorem. Roku 1960 došlo k rozdělení na fakulty strojní a elektrotechnickou a v roce 1990 pak vznikly fakulty aplikovaných věd a ekonomická. Pedagogická fakulta vznikla v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dne 28. září 1991 byly obě vysoké školy sloučeny do vysoké školy s názvem „Západočeská univerzita“. Tu oficiálně tvořilo celkem 5 fakult – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta pedagogická a Fakulta strojní. Location vypnutý. Ať žije geocaching.


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Západočeská univerzita v Plzni