Ljubljanski vodnjaki-Ljubljana's fountains & wells

Ljubljanski vodnjaki oziroma fontane so v mestnem jedru prisotni že od njenega nastanka, saj so bili pomembni za razvoj mesta kot takega, za oskrbo ljudi z vodo. Ljubljana ima nad 40 delujočih vodnjakov v ožjem jedru mesta. Večina jih krasi trge in parke in imajo izrazito kulturno-zgodovinsko ozadje ter vlogo prostorske dekoracije. Za bonus zaklad GC914D0 boste potrebovali podatke od A do E, ki jih pridobite z najdbo posameznih lokacij te avanture. Ljubljana's wells and fountains have been present in the city center since its creation, as they were important for the development of the city as such, for the supply of water for people. Ljubljana has over 40 operating wells in the city center. Most of them adorn squares and parks and have a distinct cultural-historical background and the role of spatial decoration. To find the associated bonus geocache GC914D0 you will need the information from A to E, which are provided by finding the individual location of this adventure.

Created by Emahana

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Ljubljanski vodnjaki-Ljubljana's fountains & wells