Norsk utvandrermuseum LAB-runde

Norsk utvandrermuseum viser historien om utvandringen fra Norge gjennom de siste 200 år. Ca 1 million nordmenn har utvandret fra Norge siden 1825. De fleste kjenner utvandringen til Amerika som utgjorde ca 80 %, men mange utvandret også til Canada og til øvrige land. Museet forteller også om de ca 25 % som vendte tilbake til Norge. Det var blant de hjemvendte at ideen til et utvandrermuseum oppstod. Mange var kommet tilbake til Norge for å feire 100-årsjubileet for den norske grunnloven i 1914. Men det skulle ta ca 35 år før ideen ble konkretisert. Museet ble innviet 22. juni 1955 på Bygdøy som en del av Norsk Folkemuseum. I 1972 ble utvandrermuseet flyttet til Hedmarksmuseet på Koigen i Hamar, men flere flommer i Mjøsa, og spesielt storflommen i 1995, ble en trussel for bygningene. I 1998 ble museet flyttet til nåværende beliggenhet i Ottestad. Museet er en del av Anno Museum. Vi skal ta en runde i friluftsmuseet – her fortelles historien om de som utvandret til Midtvesten i perioden 1870 til ca 1920.

Created by oasag65

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Norsk utvandrermuseum LAB-runde