Park Szczytnicki we Wrocławiu

Park Szczytnicki we Wrocławiu to jeden z najpiękniejszych parków Wrocławia. Możesz tu znaleźć Halę Stulecia, Pergolę, multimedialną fontannę, Ogród Japoński. Zaraz za Ogrodem Zoologicznym powstało eksperymentalne modernistyczne osiedle mieszkaniowe. Spacer zajmie nie więcej niż godzinę, nie licząc czasu na ewentualne keszowanie. W razie problemu: janusjanek@gmail.com Szczytnicki Park in Wrocław is one of the most beautiful parks in Wroclaw. Here you can find the Hala Stulecia, Pergola, a multimedia fountain, the Japanese Garden. Immediately near the Zoological Garden an experimental modernist housing estate was created. The walk will take no more than an hour, not counting the time for possible caching . In case of problem : janusjanek@gmail.com


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Park Szczytnicki we Wrocławiu