UNESCO Kroměříž [CZ/EN]

Vítej v Kroměříži - Hanáckých Athénách! Tato vycházka po stopách UNESCO v Kroměříži tě zavede k těm nejcennějším památkám, které zde můžeš spatřit - Arcibiskupský zámek s přiléhající Podzámeckou zahradou a Květnou zahradu. Tyto památky byly v roce 1995 zařazeny mezi národní kulturní památky a v roce 1998 byly zapsány na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Památky se nachází na trase UNESCO vyznačené v dlažbě bronzovými značkami. Můžeš je projít v libovolném pořadí. Trasa je i pro vozíčkáře. Více info najdeš na www.kromeriz.eu. ENGLISH: Welcome in Kroměříž - Hana Athens! This Kroměříž UNESCO Turist Route will introduce you Archbishop's château, Château garden and Flower garden. These monuments were inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1998. Monuments are located on UNESCO Turist Route which is marked by bronze logos located in pavements. You can walk in any order. It is wheelchair accessible. More info here: www.kromeriz.eu.


Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to UNESCO Kroměříž [CZ/EN]