Vijfstegentocht / Fiifstegetocht

Ooit waren er meer dan honderd stegen in het stadshart van Leeuwarden, aanvankelijk schoon en leefbaar. Later stegen vol armoede, uitwerpselen en andere ongerechtigheden. Tientallen van deze smalle straatjes zijn door sloop en schaalvergroting verdwenen. Anderen bleven bestaan, werden breder gemaakt, of zelfs gepromoveerd tot doorgaande route in de steeds drukker wordende binnenstad. Deze 5 lab's brengen je langs bekende en onbekende steegjes maar ook op plekken waar je liever niet alleen wilt lopen, je bent gewaarschuwd! De lab's zijn genummerd als adviesroute. (ENG) Once there were a lot of alleys in the city center of Leeuwarden, initially clean and livable. Later alleys full of poverty, excrement and other iniquities. Dozens of these narrow streets have disappeared through demolition and upscaling. Nevertheless, there are still some small alleys in the city. These 5 labs take you along well-known and unknown alleys, but also to places where you rather wouldn't walk alone, you have been warned!

Created by 2WMN

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Vijfstegentocht / Fiifstegetocht