Třebíč a historie / Trebic and history

Troška historie Třebíče Prozkoumáme zbytky hradeb, dozvíme se něco o znaku Třebíče, zvláště v létě zatoužíme po obnovení tří kašen, jež bývaly na náměstí, překonáme řeku po vorech a z výšky si dopřejeme krásný pohled na město od zbytků bašty na Hrádku. ------------------------------------------------------ A little history of Trebic We will explore the remains of the walls, learn something about the emblem of Trebic, especially in the summer we want to restore the three fountains that used to be on the square, cross the river by rafts and enjoy a beautiful view of the city from the remains of the bastion on Hradek.

Created by PaJa-trb

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Třebíč a historie / Trebic and history