Hvězdný Tábor / Tábor - The city of Stars

CZ Série LABek vás provede od nejstarší památky města Tábor až po hvězdné místo táborské. Lokace LABky vždy odpovídá místu, odkud byla daná památka fotografována. EN The LAB series will take you from the oldest monument in the city of Tábor to the starry place in Tábor. The location of the LAB always corresponds to the place from where the given monument was photographed. nápověda / hint: https://www.cas100geo.cz/lab/


Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Hvězdný Tábor / Tábor - The city of Stars