ZANIKLÉ MĚSTSKÉ RYBNÍČKY - DISAPPEARED PONDS

Městské rybníčky v Třeboni byly rozmístěny zejména na západ od městských hradeb. Town ponds in Třeboň were located mainly west of the town walls.


Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to ZANIKLÉ MĚSTSKÉ RYBNÍČKY - DISAPPEARED PONDS