Anatomie skoku / Anatomy of a Jump

CZ: Tato série pěti labkeší je poctou olympijskému vítězi Jiřímu Raškovi. Ukáže Vám zblízka skokanský můstek ve Frenštátě a provede Vás jednotlivými fázemi párvteřinového zázraku s názvem "skok na lyžích". Po dokončení každého úkolu se Vám v deníku zobrazí bonusové číslo. Získaná čísla můžete použít k výpočtu souřadnic fyzické bonusové keše (GC8G4TV). Labky lze lovit v libovolném pořadí, ale logické je postupovat shora dolů. Pozor: na trase Vás čeká 428 betonových schodů! __________ EN: This series of five lab caches is a tribute to the Olympic winner Jiri Raska. It will show you the ski jumping hill in Frenstat and guide you through the phases of a short miracle called a "ski jump". Upon answering each question, a bonus number will be shown in your journal. You can use the numbers to calculate the coords of the physical bonus cache (GC8G4TV). Locations can be visited in any order, but I recommend you to go in the downhill direction. Warning: the whole route consists of 428 concrete steps!


Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Anatomie skoku / Anatomy of a Jump