Prostějov - Domovní znamení / House signs

Historické jádro města Prostějov je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Domy lemující náměstí měly původně svá domovní znamení, z nichž některá se dochovala dodnes. Většina z nás se při cestě po náměstí dívá jen kolem sebe, málokdo pozvedne oči nad vchody do jednotlivých domů. A tím přichází o nejednu zajímavost, mimo jiné právě o domovní znamení. Po ukončení hry si zobrazte záznamy z deníku, kde se dozvíte informace pro navazující (bonusovou) cache GC8GJPX. The historical center of Prostějov has been an urban conservation area since 1990. The houses lining the square originally had their house signs, some of which have been preserved to this day. Most people look around at the height of their eyes, and so often loses secret beauty. Few of us raise their eyes above the entrance to individual, mostly burgher houses. And here's the secret. I am thinking of unique and unrepeatable house signs. View the log entries for information about the bonus cache GC8GJPX after finishing game.


Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Prostějov - Domovní znamení / House signs