Podolí Adventure Lab

Česká asociace geocachingu (ČAGeo) vás zve na na krátkou vlastivědnou vycházku pražskou čtvrtí Podolí. Průvodcem vám bude nově testovaná Adventure Lab s deseti zastávkami. Procházka začíná u Vyšehradského tunelu, neměla by trvat déle než dvě hodiny a počítejte s tím, že částečně půjdete po nezpevněných cestách. Informace k jednotlivým zastávkám jsme čerpali z knihy Václava Proška Pražské Podolí 2 a z Wikipedie. EN: Czech Geocaching Association (CAGeo) invites you to a short sightseeing walk around Podoli district. You will be guided by this newly tested Adventure Lab with ten stages. The walk starts at Vysehradsky tunnel, it should not take longer than two hours and please expect some unpaved paths on the way.

Created by CAGeo.cz

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Podolí Adventure Lab