Mission Phaeton

Mission Phaeton: Laboratory Vítejte v aplikaci Adventure Lab (dále AL), softwarovém nástroji Mise Phaeton. Veškeré instrukce naleznete v listingu GC8JQP6, podrobné seznámení s ním je bezpodmínečně nutné! Základní shrnutí: Vašim úkolem je nalézt 5 lokací, jejichž souřadnice se objevily v záhadném Signálu, zachyceném v Hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Vzhledem ke špatné kvalitě Signálu a nedokonalému dekódování jsou souřadnice v AL s přesností na 1000-800m. Zpřesnění lokací a podrobnosti o každém místě získáte postupně na základě informací v GC8JQP6. Nepokoušejte se hledat bez přesných souřadnic, nemuselo by to dopadnout dobře. Také se na průzkum vydávejte aspoň ve dvou a dbejte o svou osobní bezpečnost.

Created by Krky

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Mission Phaeton