Plamínkovo putování

Plamínek měl jednou chvíli času, tak se šel podívat, co se děje za plotem - tedy v okolí ohniště. Pojďte se také podívat, kam až se dostal a co tam viděl. Upozornění: Všechny keše jsou fyzické. 12 hodin po spuštění jsme byli donuceni změnit nekteré kódy, jelikož 98% nálezů bylo prokazatelně falešných. Chápeme, že kódy typu "39WL0VI5Z" je těžké přepisovat, ale nebyla zde jiná možnost. V případě problémů nás kontaktujte na ondra@vypatlator.cz. Notice: All caches are physical. 12 hours after launch, we were forced to change the codes because 98% of the findings were demonstrably false. We understand that codes like "39WL0VI5Z" are hard to override, but there is no other option. In case of problems contact us at ondra@vypatlator.cz.


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Plamínkovo putování