Plamínkovo putování

Tato série lab keší je věnována boji s požáry, a zároveň také v těchto místech každoročně pořádanému eventu GeoOhýnek. Série obsahuje pět fyzických keší (velikostmi od other po large) a existuje i bonusová keš GC8HHHH. Kódy jsou obvykle psané na nálepce či přední straně logbooku. V případě problémů nás kontaktujte na ondra@vypatlator.cz. Notice: All caches are physical. All caches have a code on the front of the logbook. In case of problems contact us at ondra@vypatlator.cz.

Created by KRON family

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Plamínkovo putování