Museum of Geocaching

Vitaj geocacher! Tvoja misia v múzeu geocachingu práve začína. Nájdi v správnom poradí 5 ukrytých hesiel a odhaľ naše posolstvo. Každé miesto, kde sa heslo nachádza, je označené ikonou LAB kešky. Môže byť ukryté alebo zašifrované. To, či máš správne slovo, Ti už povie sama adventúra. Happy caching! / Welcome geocacher! Your mission in Museum of Geocaching has already started. You have to find 5 hidden passwords in the right order and you will found out our message. Each stage, where a password is located, is marked with LAB geocache icon. It can be hidden or encrypted. Whether you have the right word will tell you the adventure itself. Happy caching!

Created by GeoAwards

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Museum of Geocaching