Po stopách rychtáře Mirana

Obec Přezletice se ve své historii nemůže chlubit velkým množstvím rodáků, kteří by přesáhli svými činy či pověstí hranice rodné vsi a zapsali se do historie širšího regionu či dokonce státu. Jedním z nich je ale bezesporu Josef Černý, rychtář z Přezletic z druhé poloviny 18. století, který se aktivně účastnil selského povstání na jaře roku 1775. Povědomí o přezletickém rychtáři, oběšeném před pražskou Invalidovnou, je zachováno až do dnešních dob. Po něm jsou pojmenovány i staré duby ve ctěnickém háji – tzv. Miranovy duby. Větší podrobnosti o osobě a životě Josefa Mirana nedokázal přinést ani J.V. Prášek ve svém trojsvazkovém díle Brandejs nad Labem, město, panství i okres z počátku 20. století. Až Josefu Petráňovi se podařilo ztotožnit osobu přezletického rychtáře Mirana s osobou Josefa Černého. O sledu událostí těch pohnutých březnových dnů 1775 nám podává svědectví jeho kniha Rebelie.


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Po stopách rychtáře Mirana