Po stopách rychtáře Mirana

Obec Přezletice se ve své historii nemůže chlubit velkým množstvím rodáků, kteří by přesáhli svými činy či pověstí hranice rodné vsi a zapsali se do historie širšího regionu či dokonce státu. Jedním z nich je ale bezesporu Josef Černý, rychtář z Přezletic z druhé poloviny 18. století, který se aktivně účastnil selského povstání na jaře roku 1775. Povědomí o přezletickém rychtáři, oběšeném před pražskou Invalidovnou, je zachováno až do dnešních dob. Po něm jsou pojmenovány i staré duby ve ctěnickém háji – tzv. Miranovy duby. Větší podrobnosti o osobě a životě Josefa Mirana nedokázal přinést ani J.V. Prášek ve svém trojsvazkovém díle Brandejs nad Labem, město, panství i okres z počátku 20. století. Až Josefu Petráňovi se podařilo ztotožnit osobu přezletického rychtáře Mirana s osobou Josefa Černého. O sledu událostí těch pohnutých březnových dnů 1775 nám podává svědectví jeho kniha Rebelie.


Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Po stopách rychtáře Mirana