Natuurwandeling Leunse Paes

De Leunse Paes maakt onderdeel uit van het beekdal van de Oostrumse beek. In het oorspronkelijke cultuurlandschap werd het beekdal gebruikt als weidegrond, waarvoor de broekbossen in de beekdalen grotendeels werden ontgonnen. De resterende broekbossen werden gebruikt voor de winning van hak- en geriefhout. Het beekdal kenmerkte zich door een kleinschalig kavelpatroon. De weidegronden waren verdeeld onder een groot aantal boeren die allemaal enkele kleine kavels bezaten. Het vee werd van het ene perceel naar het andere perceel verplaatst, als het kaalgegraasd was. Slootjes of kavelbeplanting vormden de veekering. Op moerassige plaatsen in de beekdalen (laagveen) werd turf gestoken voor brandstof en bouwmateriaal. De wandeling laat je een aantal leuke plaatsen zien. In dit gebied mag je struinen. Houd er echter wel rekening mee dat het hier erg nat kan zijn. Laarzen zijn geen overbodige luxe vaak.

Created by Ywie

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Natuurwandeling Leunse Paes