Táborské památky a zajímavosti

Město, jehož centrum je památkovou rezervací, tvoří významné centrum turistického ruchu. Město je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi - zejména Janem Žižkou z Trocnova, spoluzakladatelem husitského Tábora.


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Táborské památky a zajímavosti