Kumpulan kampus / Kumpula campus

Kumpulan kampus on Helsingin yliopiston kampus, jossa toimii matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Kampusalueen kadut on nimetty suomalaisten luonnontieteilijöiden mukaan. Kävellen tälle Adventure Lab kierrokselle tulee pituutta noin kilometri. Kumpula campus is a campus of University of Helsinki, containing Faculty of Science. Streets of the campus area are named after Finnish scientists. The length of this Adventure Lab is about one kilometer by foot.


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Kumpulan kampus / Kumpula campus