Kris-Kras door het Heidekamppark

De voormalige mijnontwikkeling is sterk verweven met de gemeente Stein. Relicten van de mijnen en industrie kunnen echter ook positief bijdragen aan de beleving en het gebruik van de woon- en werkomgeving. Een voormalige stort, verhoogd gelegen tussen Urmond en Stein, is getransformeerd tot een groen park, toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt om aan te sluiten op de omringende omgeving. Door het inrichten van o.a. rustpunten en een klimaatpad kan de veelzijdigheid van het gebied worden beleefd. Ook de cultuurhistorische onderdelen van de landweer zijn behouden en versterkt. Het park wordt aangesloten op groengebieden in de omgeving zoals het Steinerbos en andere klimaatpaden in de omgeving.

Created by micro - killer

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Kris-Kras door het Heidekamppark