Kivinokka

Kivinokka on suosittu ja kaikille avoin virkistysalue Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Tämä Adventure Lab esittelee viisi kohdetta Kivinokassa. Reitin pituus on noin 2 km. Jokaiselta kohteelta saat osan koordinaateista bonuskätkölle: Kivinokka Bonus (GC8W03P). Kivinokka is a popular recreation area open to everyone in Helsinki's Old Town Bay. This Adventure Lab presents five locations in Kivinokka. The length of the route is about 2 km. From each location, you will get part of the coordinates for the bonus cache: Kivinokka Bonus (GC8W03P).

Created by Munnen

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Kivinokka