Tvrz Orlice

Malé samostatné panství Orlice s polovinou Mistrovic vzniklo po r. 1249 pro někoho z členů družiny Kojaty Hrabišice. Současně s ním vznikla i sousední panství Žampašské a Lanšperské za řekou. První písemný pramen je z r. 1361 o Ivanu z Orlice, který byl patronem zdejšího kostela. Sudové z Rzeneč r. 1561 koupili a připojili Kunčice s polovinou Verměřovic, ležící za řekou. R. 1643 koupil Adam Mikuláš Vitanovský z Vlčkovic sousední panství Kyšperk, čímž byl položen základ budoucímu Letohradu. Adam přenesl sídlo na tvrz (dnes zámek) v Kyšperku a význam Orl. tvrze začal upadat. Nadále fungovala jako samostatná hospodářská jednotka. Po zániku vrchnostenské správy (1848) byl velkostatek pronajímán a po vzniku ČSR rozparcelován a hospodářské budovy rozebrány na stavební materiál. Začínáme na parkovišti. Všechny hesla pište bez háčků, čárek a dohromady. Na velikosti písmen nezáleží. ! Tato série má fyzický bonus Adv. Lab: Tvrz Orlice – bonus https://coord.info/GC84P2A !


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Tvrz Orlice