Norsk jernbanemuseum på Hamar

Jernbanemuseet på Hamar ble åpnet allerede i 1896, Det er et av verdens eldste jernbanemuseer, og Norges eldste tekniske museum. Norges eldste jernbanestrekning er hovedbane. Den går mellom Oslo og Eidsvoll, og er 67,8 km. Den ble åpnet i 1854. Kløften stasjon lå langs hovedbanen. Den er Norges eldste stasjon, Det er en av mange gamle stasjoner som er flyttet til jernbanemuseet. Museet ble flyttet fra Disen til Martodden nord for Domkirkeodden i1954. I 2002 stod et nytt administrasjonsbygg klart. Det inneholder kontorer, gjenstander, modeller og illustrasjoner fra norsk jernbanehistorie, samt moderne formidlingsformer som videovisning, videospill, animasjonsfilmer, reiseplanlegger og jernbanemusikk. Om sommeren kan man kjøre med toget Tertitten fra sørenden til nordenden av museet, og tilbake til starten. Det er også 2 togsett ved museet som kan kjøres på det nasjonale jernbanenettet. Karettoget Caroline, og Stålvogntoget, som kan trekkes både av et elektrisk tog og et diesellokomotiv.

Created by LJor

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Norsk jernbanemuseum på Hamar