Mega Sweden FAD 2016

Detta års 10 FAD-labcacher kommer vara av två olika varianter. Vi har några intressanta turistmål i Linköping att visa och vid de koordinaterna behöver ni bara hitta en kod på det sätt som beskrivs i den labcachens text. Den andra varianten är lite mer komplexa labcacher, kanske vid en relativt ointressant plats. Här behöver ni klura ut hur man får tag i koden. Vi hoppas att ni kommer att gilla våra labcacher i Linköping. Ha en ”ooooeeeedigt” bra dag i Linköping! This year's 10 FAD Lab caches are divided into two different types. We have some interesting sights to show and at those coordinates you just have to find a code at the place described in the lab cache text. The second group of lab caches are more complex and mostly not at an interesting site. There you will have to work out how to get the code. We hope you will enjoy our lab caches in Linköping. Good luck and hope you will have a nice trip around Linköping! Broken LAB Hotline +46 737-28 31 76 Finds can be logged 7 days after it closes

Created by FAD

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Mega Sweden FAD 2016