Bijzondere plekjes van Merselo

Het is bijna onmogelijk om een tochtje te maken door het Venrayse buitengebied, zonder één of meer kruisen en kapellen te passeren. Zomaar langs de weg, bij een kruispunt, aan een boerenerf, op de meest onverwachte plekjes tret u ze aan. Sommige staan vlak bij een hedendaagse boerenstal, andere tussen bomen en struiken. Veel ervan hebben een keurig onderhouden bloemperkje, andere lijken vergroeid te zijn met hun omgeving. U treft mooie aan en lelijke, grote en kleine, gewone en rare. Sommige ervan zijn slecht te bereiken omdat de weg erlangs in de loop van de tijd is komen te vervallen. In de kapelletjes staan allerlei heiligenbeelden, vaak schijnbaar lukraak bij elkaar gezet. Sommige tekstborden roepen op tot bezinning, andere tot gebed. Er is af en toe te lezen, dat een heilige om voorspraak wordt gevraagd, een andere keer wordt een offer verlangd. Kaarsen, echte bloemen en kunstbloemen en de helaas onvermijdelijk geworden gesloten poorten vullen het geheel aan. Ik wil u enkele van deze pareltjes tonen.

Created by JayJay54

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Bijzondere plekjes van Merselo