Dolní oblast Vítkovice

Zvu vás na krátkou procházku Dolní oblasti Vítkovice. Dolní Vítkovice jsou národní kulturní památka nacházející se poblíž centra Ostravy ve Vítkovicích. Zahrnují rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také říká „Ostravské Hradčany“. Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví.


Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Dolní oblast Vítkovice