DK-MegaEvent 2014

English below the Danish description. - - [DA] Groundspeaks logo er blevet væk, og du kan hjælpe med at finde det igen. Dette gør du ved at afspille en Wherigo *). Hvis det lyder for kompliceret, kan du i stedet gå på jagt efter Signal the Frog, eller forsøge at finde vej i et par labyrinter. Eller måske kan du bedre lide at klatre i træer eller gå en tur rundt om den lille sø. Eller hvad med at besøge de "talende" træer? Det ene udelukker ikke det andet, så du kan naturligvis gå efter alle Lab Cacherne. - - [EN] The Groundspeak logo has gone missing and you can help find it again. You do this by playing a Wherigo Cartridge *). If this seem too complicated you can go hunting for Signal the Frog or try to find your way in a couple of mazes. Or maybe you prefer tree climbing or to go for a walk around the small lake. Or how about paying a visit to the "talking" trees? However, the one does not exclude the other and you can of course go for all the Lab Caches. *) Link: http://goo.gl/D0eE4E

Created by DKLabTech

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to DK-MegaEvent 2014