Kruustocht dur Oeldere

Een “kruistocht” door Oirlo (Oeldere dialect). Oirlo is een van de 14 dorpskernen die bij de gemeente Venray hoort. Oirlo bestaat uit zes buurtschappen:Boddenbroek, Zandhoek, Gunhoek, Hoogriebroek, Klein-Oirlo en Molenhoek. In 2021 woonden er 1185 inwoners. Deze ALC toont je “slechts” 5 van de vele fraaie locaties met kruisen die in de buurtschappen geplaatst zijn. Kruisen plaatste men vroeger voor afwending van besmettelijke ziekten of afwending van schade aan gewassen maar ook uit dankbaarheid. Omdat enkele locaties nogal ver uit elkaar liggen is het verplaatsen per fiets of auto de beste optie. Er zijn kruisen die bijna op of dichtbij privéterrein staan, parkeer je auto daar dus niet. Respecteer de omgeving van de locaties. De kruisen worden onderhouden door de stichting kruisen en kapellen Venray. Als je de QR code op de blauwe informatiebordjes scant krijg je nog veel meer info over het bijbehorende kruis op www.kruisenenkapellenvenray.nl

Created by snaHneatinA

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Kruustocht dur Oeldere