Trenčianske Teplice - kedysi a dnes

Touto adventúrou v kúpeľoch Trenčianske Teplice, by som Vám chcela ukázať niekoľko budov z čias prekvitajúceho kúpeľníctva v mestečku. Vybrala som len tie najzachovalejšie a zreštaurované. Navštívime tieto miesta: Kaštieľ, Sinu, Ponorku, Miramare- Corfu a Vilu Terezu Z histórie Teplíc: Prvá, doteraz známa zmienka, potvrdzujúca Trenčianske Teplice už ako kúpele, pochádza z 15. storočia. Najdlhšie vlastnila kúpele rodina Illésháziovcov, ktorí mali kúpele v držbe takmer dva a pol storočia. Posledný majiteľ Štefan Illésházy predal svoje majetky viedenskému finančníkovi Jurajovi Sinovi. Po ňom zdedil majetky jeho syn barón Šimon Sina. Po smrti Šimona Sinu zdedila kúpele najmladšia zo štyroch dcér Ifigénia. Ifigénia d´Harcourt žila prevažne v Paríži, a tak v roku 1909 predala všetky svoje majetky Maďarskej bankovej spoločnosti. Zmena súkromného majiteľa na účastinársku spoločnosť bola impulzom na rozšírenie, modernizáciu a celkové zlepšenie kúpeľných a ubytovacích zariadení.

Created by iphigenia

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Trenčianske Teplice - kedysi a dnes