01 # Natuur(lijk) in Venray "Boschhuizen"

Boschhuizen is een onderdeel van het grotere boscomplex Boschhuizerbergen. Het gebied is vernoemd naar de oude buurtschap "de Boschhuizen", het bosgebied is oorspronkelijk een eeuwenoud eikenhakhoutbos. De huidige bossen dateren uit de tweede wereldoorlog, en bestaan overwegend uit grove den met enkele opstanden van Corsicaanse en Oostenrijkse den, Japanse lariks en een hoekje douglas. De bomen staan op zeer arme grond, deels op voormalig stuifzand. In dit gebied komt u grillige stuifduinen tegen, begroeid met jeneverbesstruiken. Een in de twintiger jaren geplande ontginning van het unieke jeneverbessenareaal was in 1931 aanleiding tot de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap. De jeneverbesstruik valt onder natuurbescherming. De wandeling bedraagt 4,5 km. Parkeren op: N51 32.995 E5 59.906 Maasheseweg.

Created by Ton&Ellen

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to 01 # Natuur(lijk) in Venray "Boschhuizen"