SIGILLVM × MILITVM × TEMPLI

Templári, mysteriózny mníšsky a vojenský rad stredoveku. Predstavovali jedeno z najmocnejších vojenských spoločenstiev. Počas križiackych výprav v 12. až 13. storočí sa vyskytovali takmer v celej Európe. Boli to bojovníci proti neveriacim a ochrancovia pútnických ciest, ktoré viedli do Svätej zeme k Božiemu hrobu v Jeruzaleme. Ich stopy sa nachádzajú aj v susedných Čechách a bývalom Uhorsku. Boli však títo tajuplní rytieri aj na území Slovenska? O tom a o hľadaní ich stratených stôp a pokladov je séria týchto LAB kešiek, ktoré pre Teba pripravil team GEO.GURU


Use your phone's native QR code scanner to open this adventure in the Adventure Lab mobile app. Learn more.

QR code containing a link to SIGILLVM × MILITVM × TEMPLI