Jakob Aljaž

Jakob Aljaž je imel pomembno vlogo pri razvoju slovenskega planinstva. Leta 1889 je prišel za župnika v Dovje, kjer se je pričel udejstvovati v gorah. Bil je pobudnik in graditelj številnih planinskih objektov: stolpa na vrhu Triglava, Aljaževega doma v Vratih ter kapele in koče na Kredarici, zavarovane planinske poti med Malim in Velikim Triglavom in Tominškove poti iz Vrat na Kredarico. Pustolovščina vas bo vodila po njegovi zapuščini na Dovjem in v sosednji Mojstrani. Jakob Aljaž had an influential role in Slovenian mountaineering. In 1889, he came as a pastor to Dovje where he started his endeavors in the mountains. He was the initiator and builder of many mountain facilities: the tower on the summit of Triglav, Aljaž lodge in Vrata, the chapel and hut at Kredarica, the cable-secured mountain trail between Mali and Veliki Triglav, and Tominškova trail from Vrata to Kredarica. The adventure will introduce you to his legacy in Dovje and the neighboring Mojstrana.

Created by ExAmigan

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Jakob Aljaž