Joods Middelburg

Met deze Adventure wil ik u een stukje Joodse geschiedenis van Middelburg tonen. Reeds in de 16e eeuw vestigden zich Portugese Joden in Zeeland en in 1654 zelfs Joodse vluchtelingen uit Brazilië. In 1641 ontstond er een kleine Portugees Joodse (Sefardische) gemeenschap in Middelburg. De gemeente verdween in de loop van de 18e eeuw. In 1704 was er in Middelburg tevens een Hoogduitse Joodse (Asjkenazische) gemeente. Deze groeide gestaag, maar nam gedurende de daaropvolgende eeuw steeds verder af. Typische Joods kenmerk is de Menorah, een 7-armige kandelaar, het oude symbool voor de Israëlieten en een van de oudste symbolen voor het Jodendom in het algemeen. De Davidster die in de 19e eeuw het algemeen symbool voor het jodendom werd. Leuk weetje, de heerlijke zoete Zeeuwse Bolus heeft Joodse ‘wortels". De origine van dit gebakje gaat terug tot het eind van de 16e eeuw toen Sefardische Joden dit gebakje in Zeeland maakten. De wandeling is ca 4KM.

Created by snerty53

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Joods Middelburg