Domkirkeodden

Hedmarkmuseet på Domkirkeodden formidler regionens historie fra jernalderkulturen i Åkersvika til 1800-tallets bygdeliv. Her kan du se rester av flere bygg fra middelalderen, blant annet den vernede domkirkeruinen. Friluftsmuseet har over 60 gjenreiste bygg som viser regionens byggeskikk de siste 300 årene. Urtehagen er en av landets største og inneholder over 400 planter. Her kan du se planter fra klostrene i middelalderen og nyttevekster fra storgårdene på 1800-tallet.

Created by fjellfiol*

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Domkirkeodden