Vandring vid Björsjöås

Björsjöås är en mycket speciell gårdslämning på den gamla kronoallmänningen Vättlefjäll. Hur länge gården varit bebodd går inte att avgöra exakt men ett fynd av en vikingatida spjutspets kan tyda på att här bott människor under mycket lång tid. Från åtminstone medeltid bör bebyggelsen ha varit permanent. Denna ALC runda för dig från den moderna vägen nära parkeringen ut till den gamla vägen och sedan in till gården där du kan avsluta med ett hemmahos besök hos gårdens folk! Parkera kan du göra vid: N 57° 50.384 E 012° 07.120

Created by Hallén

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Vandring vid Björsjöås