Gdyński Modernizm cz.3 / Modernism of Gdynia vol.3

"Gdynia to unikalny miejski zespół zabudowy modernistycznej, w tym uznanym za Pomnik Historii Śródmieściem. Miasto budowane jako polskie marzenie, „okno na świat”, w ramach ambitnego planu gospodarczego, było jednocześnie polem do popisu dla młodych polskich architektów, urbanistów, dekoratorów i projektantów wnętrz." Zapraszam na krótki spacer pokazujący wybrane budynki Gdyńskiego modernizmu. BONUS: GC9FX9C źródło: https://modernizmgdyni.pl/ "Gdynia is an exceptional urban complex of modernist buildings, including Śródmieście (Downtown) which was entered to the register of monuments. The city was being built to become the Polish dream, "a window on the world", within the frames of an ambitious economic plan, and at the same time gave young Polish architects, urban planners, decorators and designers a chance to show their skills." I invite you for a short walk showing some examples of Gdynia modernism. BONUS CACHE: GC9FX9C source: https://en.modernizmgdyni.pl/

Created by Radzik_

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Gdyński Modernizm cz.3 / Modernism of Gdynia vol.3