Račianske legendy a príbehy

Čerti, bezhlavý jazdec, či vodníci - v Rači kolujú rôzne legendy o týchto čarovných bytostiach. V tejto adventúre sa dozviete nielen o nich, ale aj o reálnych historických udalostiach, ktoré sa v Rači udiali. Zároveň navštívite päť zaujímavých miest v Rači. Verím, že sa zabavíte a bude sa vám adventúra páčiť. Devils, headless horseman or vodyanoys - there are various legends spread about these magical creatures. You'll fiind out something about them in this adventure and also about real historical events, that happened in Rača. You'll also visit five interesting places in Rača. I hope you'll have fun and you'll enjoy this adventure. Unfortunately, there is no English translation due to character limit. :-(

Created by Kumahelion

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Račianske legendy a príbehy