BĚŠTÍN

První zmínka o obci pochází z roku 1380. Roku 1472 byl Běštín v držení Mikuláše z Bězčína a Poběžovskému z Neumětel. Zmíněný Mikuláš z Běštína (nebo jeho nástupce) prodal Běštín Vamberským z Rohatce, seděním na Osově. Oldřich Vamberský z Rohatce prodal r. 1554 Osov s tvrzí a dvorem a také Běštín Václavu Holanovi z Jiljova a takto se majitelé střídali do roku 1840, kdy byl zděděn dcerou Václava Ubelliho Josef Vratislav z Mitrovic. Již v té době se zde nacházela početná židovskou obec se synagogou, školou a hřbitovem. Po pogromu roku 1866 zde zbyla pouze jediná židovská rodina. Běštínští se již od středověku zabývali pálením dřevěného uhlí pro podbrdské huti, v 19. stol. se zde rozmohlo cvočkařství (výroba hřebíků apod.). V roce 1986 byla obec přičleněna k Hostomicím, od listopadu 1990 je opět samostatná. V obci je malá kaplička a v čp. 7. - bývalé škole (dnes obecní úřad) - pamětní síň výroby cvočků. Do povědomí se obec zapsala především svým koupalištěm, kam před léty jezdila spousta Pražanů.

Created by Alke04

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to BĚŠTÍN