Krigsflygfält 16 Brattforsheden

Äventyr som tar dig runt till olika platser på Krigsflygfält 16, Brattforsheden. Detta är ett före detta krigsflygfält. Under tidsperioden 1939 - 1945 kom totalt 40 stycken krigsflygfält att byggas i Sverige. Ett av dessa färdigställdes på Brattforsheden med nr 16 eller skansanläggning 112. Fältet påbörjades september 1939 och var färdigställt juni 1940. I anslutning till flygfältet byggdes luftvärns- och gevärsställningar inom respektive fyra motståndsnästen med tillhörande 27 stycken flygplansvärn. Flygplanvärnen indelades i A-B-C värn beroende på flygplanstyp. Krigsflygfältet blev kulturreservat 2003. Sedan 2009-01-01 ingår Krigsflygfält 16 i nätverket SMHA (Sveriges Militärhistoriska Arv) som i sin tur är en del av myndigheten SFHM (Statens försvarshistoriska museer)

Created by MrZaibot

Use your phone's native QR code scanner to open this Adventure in the Adventure Lab® mobile app. Learn more.

QR code containing a link to Krigsflygfält 16 Brattforsheden